Welcome

Tin tưởng vào ý tưởng khi xây dựng chương trình BÌNH MINH CHO EM

Tin tưởng vào ý tưởng khi xây dựng chương trình " BÌNH MINH CHO EM " . Đưa các " nghệ sỹ " khuyết tật và tự kỷ được đứng trên ánh sáng của sân khấu để tự tin thể hiện tài năng của mình ! " BÌNH MÌNH CHO EM " chuẩn bị bước vào năm thứ 3 . Năm nay sẽ cố gắng thực hiện ý tưởng ấp ủ 2 năm qua ... ???
2021-03-31
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới