Welcome

Chúc mừng bạn tôi thực hiện được ước mơ đánh dấu chặn đường sau 15 năm ca hát

Chúc mừng bạn tôi thực hiện được ước mơ đánh dấu chặn đường sau 15 năm ca hát. Cả một hành trình rất dài phải cố gắng thật nhiều để có được như ngày hôm nay, với những nổ lực và tài năng tin rằng bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa.....
2021-04-02
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới