Welcome

Chưa chơi gỗ và đá bao giờ lý do đơn giản là nhà cũ bé tí có muốn cũng chả có chỗ bày

Chưa chơi gỗ và đá bao giờ, lý do đơn giản là nhà cũ bé tí, có muốn cũng chả có chỗ bày. Giờ có nhà mới, ông em vợ gửi lên cho cục gỗ hoá thạch, lại còn cẩn thận làm cả cái đế bằng gỗ nữa. Chuyên gia phong thuỷ Thành Ngô bảo có duyên mới gặp được gỗ hoá thạch, thế là mình có duyên rồi...
2021-04-02
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới