Welcome

Sim Đẹp nhất Độc nhất Cổ nhất Xấu nhất Việt Nam

Sim Đẹp nhất - Độc nhất - Cổ nhất - Xấu nhất Việt Nam!
Mình mới sưu tầm được cái bảng này mong các ae góp ý chấm điểm và thêm số vào nhé.
*Đẹp nhất:
0888888888: 10 điểm sim đẹp nhất
0777777777: 9,9 điểm sim đẹp nhất
0333333333: 9,8 điểm sim đẹp nhất
0899999999:9,9 điểm sim đẹp nhất
0799999999: 9,8 điểm sim đẹp nhất
0399999999: 9,8 điểm sim đẹp nhất
0988888888 : 9,8 điểm sim đẹp nhất
0966666666: 9,7 điểm sim đẹp nhất
0909999999 : 9,6 điểm sim đẹp nhất
0989999999: 9,6 điểm sim đẹp nhất
0919999999 : 9,5 điểm sim đẹp nhất
0977777777 : 9,4 điểm sim đẹp nhất
0979999999 : 9,3 điểm sim đẹp nhất
0889999999: 9,2 điểm sim đẹp nhất
0923456789 : 9 điểm sim đẹp nhất
0823456789: 8 điểm sim đẹp nhất
0912345678 : 8 điểm sim đẹp nhất
0903456789 : 8 điểm sim đẹp nhất
0933333333: 8 điểm sim đẹp nhất
09.1.1.1.1.1.1.1.1: 7 điểm sim đẹp nhất
0944444444: 6,5 điểm sim đẹp nhất
0866666666: 8,8 điểm sim đẹp nhất
0855555555: 7,5 điểm sim đẹp nhất
0833333333: 7 điểm sim đẹp nhất
0822222222: 6,9 điểm sim đẹp nhất
0844444444:6 điểm sim đẹp nhất
*Độc nhất
0987654321 : 10 điểm sim độc nhất
0909090909: 9,5 điểm sim độc nhất
0707070707: 9,4 điểm sim độc nhất
0868686868: 9,3 điểm sim độc nhất
0989898989: 9,2 điểm sim độc nhất
0979797979 : 9,1 điểm sim độc nhất
+84848484848: 9 điểm sim độc nhất
09.6789.6789: 8,8 điểm sim độc nhất
09.66.77.88.99: 8,5 điểm sim độc nhất
0987656789 : 7,5 điểm sim độc nhất
0888808888 : 7 điểm sim độc nhất
0777707777: 6,5 điểm sim độc nhất
0333303333: 5 điểm sim độc nhất
0919293949 : 5 điểm sim độc nhất
09.18.27.36.45 : 4 điểm sim độc nhất
0933557799 : 4 điểm sim độc nhất
0922446688 : 4 điểm sim độc nhất
0908070605 : 4 điểm sim độc nhất
0913681368 : 3 điểm sim độc nhất
0913572468 : 2 điểm sim độc nhất
0345678910: 4 điểm sim độc nhất
0945678910: 3 điểm sim đẹp nhất
*Xấu nhất
0913495378 : 10 điểm sim xấu nhất
0924531349 : 5 điểm sim xấu nhất
0913474953 : 4 điểm sim xấu nhất
0949534014 : 3 điểm sim xấu nhất
0949537813 : 8 điểm sim xấu nhất
*Cổ nhất
0903400000 : 9,5 điểm sim cổ nhất
0913200000 : 10 điểm sim cổ nhất
0925251325 : 8 điểm sim lãng mạn nhất
0925201314 : 7 điểm sim lãng mạn nhất
Nguồn: Sưu tầm!?
2021-04-17
2 Bình luận:
Trần Quân
2021-04-16 19:04:48
Sim nào chả là sim độc nhất
Trần Phương
2021-04-16 19:04:48
09 18 27 36 45 : 10 điểm sim độc dược lạ nhất.

Bình luận

Bình luận
Tên *