Welcome

Tôi muốn có ba mẹ bên cạnh tui lúc này

Tôi muốn có ba mẹ bên cạnh tui lúc này
Tôi muốn anh chị tôi bên cạnh tôi như xưa
Tôi muốn có 1 người yêu thương hiểu tôi bên cạnh tôi .
Tôi muốn con tôi ở bên tôi tôi dạy từng nét chữ
Tôi muốn , tôi muốn rất nhiều
Tôi không muốn cô đơn mà tôi đang chóng chọi tôi không muốn tôi không muốn .
Hãy cho tôi chút niềm tin và hy vọng vượt qua lúc này ..
Con người ta từ nhở đã có tất cả nhưng thời gian từng ngày từng giờ trôi qua đã lấy ta lại hết từ từ rồi mất tất cả . Muốn và không muốn được và mất không ai làm chủ được cát bụi cũng trở về cát bụi , sinh ra đã khổ mà sống còn khổ hơn trả hết bụi trần rồi tham sân si rồi trở về cát bụi ....sống lưu danh để chết không lưu mờ hãy tin vào ông trời 1 là lấy đi của ta tất cả 2 là sẽ trả ta gấp đôi ... nên nhớ trên cõi đời này chỉ là cõi tạm chỉ cho ta thêm hỷ nộ ái ố cay đắng chua ngọt niếm đủ rồi sẽ vào hư vô
Đêm nay có thể là 1 đêm dài
03/01/2019
Lâm Quân Trường
2021-04-17
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *