Welcome

Các em bạn nhỏ Các em chớ suy tính Làm sao để mình lên chức

Các em bạn nhỏ! Các em chớ suy tính: Làm sao để mình lên chức? Làm sao để mình phát tài? Làm sao để có danh vọng trên thế giới? Hay làm sao trên quốc tế ai cũng biết mình? Mà các em nên nghĩ mình phải làm gì để nhân loại được hạnh phúc, mình phải làm gì để đem lợi ích cho mọi người. Chúng ta phải đem hết sức lực để thế giới được hòa bình, để chúng sanh được an lạc. Không phải là ở trên đời này mình cứ tranh danh đoạt lợi, kình chống lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau. Nếu vì mục đích nói trên mà mình không nề bất cứ thủ đoạn nào thì chỉ tạo thêm nghiệp tội mà thôi.
2021-02-26
2 Bình luận:
Mit Thanh
2021-02-25 18:59:57
A di đà phật.
James John
2021-02-25 18:59:57
Làm sao để biết Thần Phật có tồn tại? Chỉ dựa vào niềm tin đúng không bạn? :)

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới