Welcome

Các em bạn nhỏ của tôi Các em nên noi gương các vị thánh nhân các vị hiền nhân học theo gương các vị đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đấ

Các em bạn nhỏ của tôi! Các em nên noi gương các vị thánh nhân, các vị hiền nhân, học theo gương các vị đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất học theo gương những vị anh hùng trong nước và ngoài nước, thuở xưa và ngày nay, để có được nhân cách, đạo đức học vấn và Phật nghiệp của họ.
2021-02-26
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới