Welcome

Đây là động lực để làm bánh Hôm nay đi giao bánh mà có tới 3 khách hỏi có ổ to hơn nữa k chứ ăn k đã

Đây là động lực để làm bánh ???
Hôm nay đi giao bánh mà có tới 3 khách hỏi có ổ to hơn nữa k chứ ăn k đã ?
Có khách thi hỏi mình về chưa chứ bánh là đã hết rồi á kaka
Giao bánh riết mà hẻm hóc nào riết cũng biết lun ?
Ráng mần vài ngày nữa nghi xả stress nào kkk
2021-06-09
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới