Welcome

Đứng dậy khi bạn ngã xuống Chiến đấu mãnh liệt hơn khi bạn trong thời khắc khó khăn

Đứng dậy khi bạn ngã xuống
Chiến đấu mãnh liệt hơn khi bạn trong thời khắc khó khăn
Nỗ lực nhiều hơn khi bạn đau đớn khôn tả
Để trở về khi không ai nghĩ bạn có thể làm được
Và ngẩng cao đầu trên bục vinh quang khi mọi người đang cố kéo bạn xuống
Đó là những gì làm nên một nhà vô địch.
2021-06-10
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới