Welcome

Nhiệm vụ của Tôi là phải đến gặp Bạn

Nhiệm vụ của Tôi là phải đến gặp Bạn
trước khi 2 kẻ xấu này xuất hiện trong gia đình của Bạn:
1) TAI NẠN
2) BỆNH TẬT
Chuyện gì rồi cũng qua nhưng 2 kẻ xấu này không qua, Nó cứ ám ảnh Bạn hoài nếu Bạn
chưa chuyển giao Nó cho người khác .
2021-02-28
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới