Welcome

Chữ lễ đã sụp thì đạo làm người trở thành xa xỉ huống nữa là muốn giải thoát ư

Chữ lễ đã sụp thì đạo làm người trở thành xa xỉ, huống nữa là muốn giải thoát ư? Rường cột từ mỗi thành viên gia đình. Chao ôi, nho gia từng dạy: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đi trọn đời cũng chưa xong nhân, lễ, nghĩa, trí, tín... Sát tính và cuồng vọng đang tăng tiến, liệu trình này tạo đáy vực thêm sâu sâu sâu... Hỡi ôi...
2021-06-28
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *