Welcome

SUpao Mẹ đừng mắng bố con khổ thân Mẹ đừng mắng anh con khổ anh anh biết lỗi rồi

SUpao:
Mẹ đừng mắng bố con khổ thân
Mẹ đừng mắng anh con khổ anh, anh biết lỗi rồi.
Bonchen: Bà Nấu không ngon mẹ ạ
Supao: bà nấu em thấy ngon mà anh đừng nói thế bà buồn.
Nhà sơn lại bẩn quá đem đi gửi 1 hôm hôm sau đã nhớ mẹ quá mò về, con mẹ có mõn đêm không có gối ôm cũng thức cả đêm khỏi ngủ ?, đùa chứ k có thằn Supao chắc ngày ngồi làm 20 tiếng ? Bảo sao cư’ yêu nhất nhà ?
Ghét mỗi hay ốm và gầy nhom ?
2021-07-06
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *