Welcome

Con biết phận mình đứng ở đâu

Con biết phận mình đứng ở đâu
Lệ rơi đâu phải những giọt sầu
Ngày mai chia nửa hồn ngây dại
Đem ngỏ tình này với đêm thâu...!Con biết phận mình đứng ở đâu
Lệ rơi đâu phải những giọt sầu
Ngày mai chia nửa hồn ngây dại
Đem ngỏ tình này với đêm thâu...!
2021-07-21
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới