Welcome

CÁC EM ĐÂY NÀ MẦM LON CỦA ĐẤT LƯỚC

CÁC EM ĐÂY NÀ MẦM LON CỦA ĐẤT LƯỚC. HÃY SỐNG, HỌC TẬP, NÀM VIỆC XỨNG ĐÁNG VỚI LÒI GIỐNG TIÊN RỒNG!
Hích...Hích...! có tiếng cười bên dưới, nơi các học trò đang nghe thày huấn thị...
Bỗng có tiếng nói của em nào đó:
- Cười chi rứa! Bộ trưởng Bộ dục còn lói ngọng, huống chi là thầy, có gì nà nạ?...!
- Hề...Hề... Hề..! Cười to ?
Trên bục, thầy nói to và dõng dạc hơn:
- Yên nặng, trật tự, nắng nghe đây...!
... Hư..! Tiên học nễ, hậu học văn chứ!?
- Hô..Hô..! ...rồi cũng trật tự.. và tiếp tục nắng nghe thày huấn thị?
Ảnh google. mô phỏng.
2021-07-27
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới