Welcome

Đoạn phim chỉ 4 phút của đạo diễn Steve Cutts đã làm hàng triệu người thức tỉnh

Đoạn phim chỉ 4 phút của đạo diễn Steve Cutts đã làm hàng triệu người thức tỉnh.
"Rat race" - Bạn từng nghe đến khái niệm này chưa?
Có chú chuột đi tìm hạnh phúc, và nó cứ chạy vòng quanh đuổi cái đuôi của nó và...
Chỉ 4 phút của đạo diễn Steve Cutts có thể bạn sẽ thấy điều gì đó cần thay đổi.
Nhưng bạn chưa biết thay đổi và bắt đầu từ đâu thì
Chương trình 90 NGÀY THAY ĐỔI CUỘC SỐNG BẰNG FACEBOOK sẽ là chìa khóa đầu tiên giúp bạn mở ra cánh cửa của HẠNH PHÚC
Ngày 7/7 lúc 13h00 tại quận 3 TPHCM nhé cả nhà
Hãy inbox để chúng ta làm nên điều kỳ diệu.
2021-11-01
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới