Chăm sóc sức khỏe gia đình

Những người có tình chưa chắc đã lấy nhau chỉ những người có duyên mới lấy được nhau

Những người có tình chưa chắc đã lấy nhau, chỉ những người có duyên mới lấy được nhau.”
Và nếu có sai lầm hãy để được sửa chữa vì khôn có nỗi buồn nào hơn sự im lặng TND ❤️
2020-07-26
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *